I. Informacje ogólne

Korzystając ze strony https://miuform.com zgadzasz się z poniższymi warunkami Polityki Prywatności.

Administratorem strony i danych osobowych jest B-line Sp. z o.o.o Sp. k. z siedzibą w Poznaniu na ul. Poznańskiej 51/32, 60-862 wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000659798, zwana dalej Administratorem.

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności skontaktuj się ze nami pod adresem e-mail: RODO@miuform.com.

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Ciebie nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom i podmiotom trzecim.

Polityka prywatności może się zmieniać, dlatego zawsze zapoznaj się z nią przed złożeniem zamówienia. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój naszej strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.II. Informacje dotyczące danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osoób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, że:1. Dane Administratora

Administratorem strony oraz danych osobowych jest B-line Sp. z o.o.o Sp. k. z siedzibą w Poznaniu na ul. Poznańskiej 51/32, 60-862 wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000659798, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez adres e-mail: RODO@miuform.com. Jako Administrator Danych Osobowych nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonujemy samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.2. Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wysłania newslettera, na podstawie Twojej zgody oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. Twoje dane mogą być również przetwarzane w związku z dochodzeniem czy obroną roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W newsletterze informujemy o ciekawych wydarzeniach, nowych wpisach blogowych, nowych produktach, usługach, promocjach oraz innych działaniach, które uznamy za wartościowe dla społeczności Miuform.3. Cofnięcie zgody i sprzeciw

W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawa uzasadnionego interesu Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach chyba, że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw, wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenie lub obrony roszczeń.4. Okres przechowywania danych. Twoje dane będą przechowywane:

  • do momentu udzielonej zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub też żądania usunięcia przetwarzania danych osobowych przez Ciebie,
  • do momentu wyrażenie przez Ciebie sprzeciwu,
  • w przypadku danych, które podałeś przy zapisie na newsletter, po wypisaniu się z niego, Twoje dane mogą być nadal przechowywane przed Administratora przez okres 5 lat na wypadek ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.


5. Odbiorcy danych

Administrator może udostępniać dane osobowe następującym odbiorcom: serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi mailingu (newslettera).6. Przekazywanie do państw trzecich

W związku z faktem, że Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców różnych usług np. Mailchimp, Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do USA. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności Policy Shield, co gwarantuje odpowiednią ochronę danych osobowych.7. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadasz prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz masz prawo do sprostowania, usunięcia (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy te dane przetwarzali, możesz żądać ich usunięcia), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.8. Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.9. Wymóg podania danych i konsekwencje nie podania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że konieczne w celu wysłania do Ciebie newslettera. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wysłania do Ciebie newslettera.10. Profilowanie

Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu naszej oferty, którą kierujemy właśnie do Ciebie. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co jednak nie będzie mieć żadnego negatywnego wpływu na Twoje prawa i wolności. Zautomatyzowanie danych będzie odbywać się na zasadach jakie oferują dostawcy innych usług. Konsekwencją tego będzie poznanie preferencji Klientów odwiedzających naszą stronę i kierowanie do nich ciekawych treści.

Opublikowano dnia 28.02.2019
Data ostatniej aktualizacji: 28.02.2019.